Flagging - Rieber

06.11.2003: Orkla ASA har etter børsslutt 5. november 2003 kjøpt 3.513.472 aksjer i Rieber & Søn ASA og innehar etter ervervet 11.395.907 aksjer som representerer 14,3% av aksjene og stemmene i selskapet.