Flagging - Scandinavian Property Development

Orkla ASA kjøpte den 10. april 5 242 708 aksjer i Scandinavian Property Development. Etter denne transaksjonen eier Orkla 21 239 293 aksjer i selskapet, som tilsvarer 26,54 % av kapitalen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 11. april 2008
 
Kontakt:
Lars Røsæg, Investor Relations, Tel: +47 2254 4426