Flagging - Sensonor

06.06.2003: Under henvisning til tilbud fra Infineon Technologies Holding B.V. om kjøp av samtlige aksjer i Sensonor ASA, meddeles herved at Orkla den 6. juni 2003 har akseptert tilbudet for samtlige 9.947.764 aksjer Orkla eier i Sensonor, tilsvarende 7,2% av aksjekapitalen.