Flagging - Tomra Systems ASA

Aksjekapitalnedsettelsen vedtatt i generalforsamling i Tomra Systems ASA den 23. april 2008, hvoretter det ble besluttet å amortisere 9.670.139 egne aksjer, ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 11. juli 2008. Orkla ASA sin eierandel i Tomra Systems ASA har dermed oversteget 15 %. Orkla ASA eier 24.000.000 aksjer i Tomra Systems ASA, som tilsvarer 15,48 % av kapitalen. Transaksjonen innebærer ingen endring i Orkla ASA sitt antall aksjer i Tomra Systems ASA.
 
Orkla ASA
Oslo, 11. juli 2008
 
Referanse:
Anja Y. Sulen,
Tel: +47 22 54 44 39