Flagging - Vizrt Ltd.

Som en følge av at Vizrt Ltd. har bekreftet utstedelse av 3 000 000 nye ordinære aksjer, er Orkla ASAs eierandel i selskapet nå under 10 %.
 
Orkla eier 6 280 248 aksjer i selskapet som tilsvarer 9,68 % av kapitalen. Transaksjonen innebærer ingen endring i Orkla ASA sitt antall aksjer i Vizrt Ltd.

Orkla ASA,
Oslo, 19. august 2008
 
Kontakt:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 11
Lars Røsæg, Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 26