Flagging

20.01.2003: Med henvisning til endringer i verdipapirhandelloven, og forskrift til ikrafttredelse og overgangsregler i denne forbindelse, rapporteres det at Orkla, inkludert datterselskaper, per 17. januar eier mellom 1/20 og 1/10 av aksjekapitalen i følgende selskaper:

RIC, Rica Hotels:  2.394.600 aksjer tilsvarende 9,98% av aksjekapitalen
STB, Storebrand:  27.648.956 aksjer tilsvarende 9,95% av aksjekapitalen
STP, Stepstone:  108.207.258 aksjer tilsvarende 9,31% av aksjekapitalen
SEN, Sensonor:  12.254.764 aksjer tilsvarende 8,85% av aksjekapitalen
RIE, Rieber & Søn:  7.012.435 aksjer tilsvarende 8,81% av aksjekapitalen
NVF, Norsk Vekst Forvaltning:  648.610 aksjer tilsvarende 9,73% av aksjekapitalen
NER, Nera:  11.855.963 aksjer tilsvarende 9,60% av aksjekapitalen
KVE, Kverneland:  1.076.633 aksjer tilsvarende 8,68% av aksjekapitalen
AVA, Avantor:  1.129.878 aksjer tilsvarende 5,82% av aksjekapitalen
GYL, Gyldendal:  127.295 aksjer tilsvarende 5,41% av aksjekapitalen
HNA og HNB, Hafslund:  4.413.205 A-aksjer og 5.501.061 B-aksjer tilsvarende 5,08% av aksjekapitalen.