Forhandlinger i Asia

Som nevnt i Carlsbergs årsrapport for 2002 av 20. februar 2003 forventes det at de siste overførsler av aktiviteter/selskaper til Carlsberg Asia Pte Ltd. ville være avsluttet i første halvdel av 2003.

Carlsberg Breweries A/S har overført de fleste av sine aktiviteter/selskaper.

Imidlertid har joint venturet i Asia og samarbeidet mellom partene ikke utviklet seg som forventet, bl.a. fordi de aktiviteter som Chang Beverages Holding Pte. Ltd. skulle tilføre utgjør en mindre og annen forretning enn opprinnelig forutsatt. Det gjelder for eksempel grunnlaget og potensialet for det thailandske salgs- og distribusjonsselskapet.
 
Chang Beverages aktiva er således ikke tilført Carlsberg Asia.
 
For å beskytte sine interesser har Carlsberg Breweries erstattet Chang Beverages' styremedlemmer i Carlsberg Asia med representanter fra Carlsberg Breweries.
 
Partene er nå i forhandlinger om å finne en løsning. Uansett utfall av forhandlingene forventes det ikke å få noen vesentlig innflytelse på driftsresultatet i Carlsberg Breweries i 2003.
 
De pågående forhandlingene forandrer ikke faktum at Carlsberg Breweries fremdeles har tro på Asia som et viktig vekstområde med gode utviklingsmuligheter.
 
Før forhandlingene er avsluttet kan det ikke gis ytterligere opplysninger.
 
 
 
English version enclosed to www.newsweb.no