Forhandlinger om strukturendringer i Carlsberg Sverige

14.08.2003: Carlsberg Sverige innleder forhandlinger med de faglige representantene om mulighetene for å overføre produksjonen av øl, vann og mineralvann fra bryggeriet i Bromma ved Stockholm til Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg og til København.

I tillegg skal det forhandles om mulighetene for å utnytte synergier ved å slå sammen danske og svenske administrative avdelinger.
 
En konsekvens av felles danske/svenske avdelinger kan bli, at det svenske hovedkontoret flyttes fra Stockholm til Falkenberg. Carlsberg Sverige har i dag omkring 900 medarbeidere i Stockholm. Dersom hovedkontoret flyttes vil omkring 400 arbeidsplasser bli nedlagt, mens det vil kunne skapes cirka 100 nye arbeidsplasser i Falkenberg.