Forhandlinger om strukturendringer i Sverige avsluttet

22.01.2004: I august 2003 innledet Carlsberg Sverige forhandlinger med faglige representanter vedr. strukturendringer.

Forhandlingene er nå avsluttet, og styret har besluttet at enkelte svenske og danske administrative avdelinger slås sammen, og at hovedparten av Carlsberg Sveriges administrasjon samt hovedkontor flyttes fra Stockholm til Falkenberg. Som et ledd i forhandlingsprosessen besluttet styret allerede i november 2003 å avvikle produksjonen i Stockholm.
 
Konsekvensene av denne beslutning blir at det nedlegges ca 85 stillinger i Stockholm, mens det opprettes vel 30 nye arbeidsplasser i Falkenberg og ca 15 i København. Endringene forventes å være gjennomført ved utgangen av september i år.
 
Videre besluttet styret å utnevne Lars Påhlson til adm. direktør for Carlsberg Sverige. Han fortsetter dessuten som adm. direktør for Carlsberg Danmark.