Forlengelse av tilbudsperioden Chips

11.02.2005: Orkla har som tidligere meldt gitt et tilbud på samtlige utestående aksjer i det finske børsnoterte selskapet Chips Abp.

Akseptfristen i Orklas tilbud, som tidligere er forlenget til 18. februar 2005, forlenges ytterligere til 4. mars 2005 i påvente av at Orklas erverv skal godkjennes av EU-kommisjonen.
 
Med formål å påskynde behandlingen hos EU-kommisjonen har Orkla tilbudt å avvikle en distribusjonsavtale for frosne ferdigretter i Finland. Tilbudet omfatter en meget begrenset del av Chips omsetning og har ingen innvirkning på Orklas forutsetninger ved tilbudet.
 
Forutsetningene for gjennomføring av Orklas bud fremgår av prospektet som er tilgjengelig på Orklas internettsider, www.orkla.no