Forlenger akseptperioden for tilbudet til Sapas aksjonærer

30.03.2005: Orklas offentlige tilbud til aksjonærene i Sapa AB i henhold til prospektet datert 28 februar 2005 har under den ordinære akseptperioden blitt akseptert av aksjonærer som representerer 4 779 425 aksjer, tilsvarende cirka 13,1 % av aksjene og stemmene i Sapa.

Orklas datterselskap Elkem eier 31 065 022 aksjer i Sapa, tilsvarende 85,1 %. Totalt eier dermed Orkla, direkte og gjennom datterselskaper, 35 844 447 aksjer i Sapa, tilsvarende 98,1 % av aksjene og stemmene.
 
For at aksjonærer som ennå ikke har akseptert tilbudet skal få en mulighet har Orkla forlenget akseptperioden til klokken 17:00 den 12. april.
 
Det er deretter Orklas intensjon å innløse utestående minoritetsaksjonærer i Sapa og ta selskapet av børs.