Forslag om ekstraordinært utbytte på 5 kroner per aksje i Orkla

Styret i Orkla ASA har i styremøte den 13. september 2011 vedtatt å fremme forslag om utbetaling av ekstraordinært utbytte på 5 kroner per aksje, unntatt aksjer i konsernets eie.
 
Styrets forslag vil bli forelagt bedriftsforsamlingen til uttalelse.
 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for behandling av forslaget vil bli sendt så snart som praktisk mulig. Av denne innkallingen vil det fremgå tid og sted for ekstraordinær generalforsamling, samt ex dato og utbetalingsdato for eventuelt utbytte.

Orkla ASA,
Oslo, 14. september 2011

Kontakter: Rune Helland
SVP Investor Relations
Tel.: +47 977 13250

Siv M. Skorpen Brekke
VP Investor Relations
Tel.: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12