Forslag til endringer i Bedriftsforsamlingen

Valgkomiteen i Orkla ASA har i dag fremlagt forslag til endringer i Bedriftsforsamlingens sammensetning.

Vedlagt følger Valgkomiteens forslag samt Valgkomiteens redegjørelse for bakgrunnen for forslaget.