Første spadetak tatt

Barnebyprosjektet i Kandalaksha sør for Murmansk begynner å ta form. Gravearbeidet er påbegynt, og konsentreres i første omgang om å lage et nytt og moderne vannsystem rundt tomten. Orkla støtter prosjektet i Russland med 7,7 millioner kroner, og barnebyen skal stå klar i 2002.

- Kontakten med de russiske myndighetene har forløpt utmerket. Alle er positive til dette prosjektet. Vi er nå i ferd med å rekruttere SOS-mødre til barnebyen, opplyser prosjektkoordinator for SOS-barnebyer Torbjørn Persen.
Barnebyen skal bestå av 12 familiehus med hver sin mor. Etter at barnebyen er ferdig bygd kan det enda ta litt tid før den er helt fulltallig.
- SOS-barnebyer skal både utdanne mødre til å jobbe der, og sakte men sikkert få barna som kommer inn i barnebyen til å venne seg til, og forsone seg med, sin nye tilværelse. Dette betyr at vi ikke kan ta alle inn samtidig, sier Persen.
I tillegg til barnebyen skal det bygges en idrettsplass på samme tomt. Her vil barna fra barnebyen og nabolaget kunne spille fotball, volleyball og basketball om sommeren og stå på skøyter og spille hockey om vinteren.

Over 15 000 barn i St. Petersburg- og Murmanskområdet er i dag foreldreløse. Pga. den økonomiske situasjonen klarer mange foreldre ikke å ta vare på barna sine, familier splittes og en ser økende misbruk av alkohol. Barna havner gjerne på spesialiserte institusjoner, som ikke er ment for normalt friske barn, og vokser dermed opp uten å få den omsorg og stimulans de trenger.

Orkla støtter SOS-barnebyer med 10 millioner kroner. Pengestøtten har gått til et hus i en barneby i St. Petersburg, det tre-årige sponsorprogrammet LINK, og barnebyen i Murmansk. Orkla oppfordrer sine ansatte til å støtte SOS-barnebyers arbeid ved å bli fadder. Send en e-post til informasjonsavdelingen i Orkla: info@orkla.no Da vil du få tilsendt informasjonsmateriell om SOS-barnebyer og et fadderskjema.