Fortrinnsrettsemisjon

Ved fortrinnsrettsemisjonen i Orkla ASA ble det tegnet og tildelt 21.718.426 aksjer. Emisjonsbeløpet utgjør således NOK 135.740.162,50. Antall tegnere var 16.313. Melding om tildeling sendes ut 6. desember 1999. Betalingsdato er 10. desember 1999. Antall utstedte aksjer i Orkla ASA vil, når fortrinnsrettsemisjonen er gjennomført, utgjøre 219.246.336 aksjer hver pålydende NOK 6,25.

Ubenyttede tegningsretter er blitt solgt i markedet til kurs NOK 16,90. Aksjonærer med ubenyttede tegningsretter, vil få oppgjør for disse rettene med utbetaling ca. 15. desember 1999.