Fortsatt ekspansjon i Baltikum for Pripps Ringnes og HartwallOrkla

Baltic Beverages Holding AB (BBH), som eies med like eierandeler av Orklas drikkevareselskap Pripps Ringnes AB og Oy Hartwall AB, kjøper sammen med det estniske investeringsselskapet Hansa Investment en andel i det litauiske bryggeriet Utena. Partene har nå inngått en avtale om å etablere et nytt selskap der BBH og Hansa Investment eier 50% og bryggeriets nåværende eiere Utenos Gerimai eier 50%.

BBH og Hansa Investment vil tilsammen investere USD 12,5 millioner i det nye selskapet. Utenos Gerimai går inn i det nye selskapet med sine nåværende eiendommer og hele fabrikkanlegget samt sine merkenavn.

Utena, som ligger i det østlige Litauen 10 mil nord for hovedstaden Vilnius, er et av de ledende bryggerier i Baltikum. Bryggeriet ble etablert i 1977 og har ca. 800 ansatte. Produksjonskapasiteten er på ca. 70 millioner liter øl og 20 millioner liter leskedrikk. Utena har sitt eget malteri med en årskapasitet på 12.000 tonn malt.

BBH og Hansa Investment kommer til å gjennomføre et investeringsprogram i Utena i løpet av de neste to år. Målsettingen er å bringe bryggeriets produkter og produksjonsteknologi opp til et internasjonalt nivå og styrke Utenas eksisterende merkenavn.

BBH har allerede majoritetsandeler i bryggeriene Baltika i St. Petersburg, Saku i Estland, Aldaris i Latvia og Kalnapilis i Litauen. I løpet av 1996 kjøpte BBH 50% av bryggeriene Yarpivo og Taopin i Russland samt Slavutich i Ukraina.

Saku, Aldaris, Baltika, Yarpivo og Taopin er klare markedsledere innen sine respektive regioner. Kalnapilis har en sterk nr. to posisjon i Litauen og Slavutich er Ukrainas nest største bryggeri. Det samlede salgsvolum for BBHs produkter forventes å øke til ca. 550 millioner liter i 1997.

I Litauen vil de to bryggeriene Utena og Kalnapilis drives videre som selvstendige enheter.

Astrid Løken Øyehaug, Investor Relations, tlf 22 54 44 25, 21. juli 1997

Orkla Hugin