Fortsatt fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 8 % og endte på 1.267 mill. kroner i 3. kvartal 2017.  Merkevarevirksomheten hadde 5 % fremgang i driftsresultatet.  

Orklas driftsinntekter økte med 5 %, til 9.858 mill. kroner. Merkevarevirksomheten leverte en omsetningsvekst på 4 %, hvorav organisk vekst utgjorde 1,2 %. 

- Det har vært et krevende kvartal med fortsatte prisøkninger på sentrale råvarer i EU. Likevel har vi klart å oppnå fremgang i driftsresultatet, som følge av både topplinjevekst og kostnadsbesparelser. For 14. kvartal på rad har vi organisk omsetningsvekst innenfor merkevarevirksomheten, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. 

Salgsveksten i Orkla Foods var bredbasert. Orkla Confectionery & Snacks hadde omsetningsvekst med god utvikling i alle regioner unntatt Norge. Orkla Care hadde salgsvekst i alle selskaper med unntak av House Care. Orkla Food Ingredients' omsetningsutvikling var på nivå med tilsvarende kvartal i 2016. 

Resultatet fra tilknyttede selskaper var på 103 mill. kroner, mot tilsvarende 141 mill. kroner i 3. kvartal 2016. Nedgangen fra fjoråret skyldes svakere resultat i Jotun. Hydro Power økte driftsresultatet med 25 % til 80 mill. kroner. Økningen skyldtes i all hovedsak høyere kraftpriser enn i samme kvartal i fjor. 

Orkla mottok 2. oktober 11,86 mrd. kroner fra Norsk Hydro i foreløpig kjøpesum for salg av sin eierandel i Sapa, hvilket representerer en verdsettelse av Sapa til totalt 27 mrd. kroner på gjeldfri basis. Totalt resultatbidrag fra Sapa utgjorde pr. 3. kvartal 5,024 mrd. kroner. 

Orklas resultat før skatt økte med 13 % og endte på 1.312 mill. kroner i 3. kvartal. 

Resultat pr. aksje fra videreført virksomhet økte med 11 %, til 0,98 kroner i 3. kvartal 2017. 

Orkla ASA
Oslo, 25. oktober 2017 

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Kommunikasjonssjef IR & Finansiell kommunikasjon
Elise Heidenreich
Mobil +47 951 41 147

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12