Fortsatt resultatvekst i Orkla

Orkla viste i 1. kvartal en sterk vekst både i omsetning og resultat. Konsernets resultat før skatt ble 3,5 mrd. kr, mot 2,1 mrd. i fjor. Alle virksomhetsområder hadde fremgang, og driftsresultatet økte med 26 prosent, samtidig som det ble realisert betydelige finansielle gevinster i kvartalet.

Veksten i driftsinntekter for 1. kvartal var på 11 prosent, fra 12,5 mrd. kr i fjor til 13,9 mrd. i år. Nye selskaper bidro med i overkant av 300 millioner kr i driftsinntekter. Resultat pr. aksje (før splitt) steg med 62 prosent til 13,6 kr.
 
Det ble realisert porteføljegevinster på 881 mill. kr i kvartalet. I tillegg bidro gevinster fra salg av aksjer i Mecom og Renewable Energy Corporation (REC) samt andeler i eiendomsprosjekter på Fornebu til et høyt finansresultat. Orkla økte i kvartalet sin eierposisjon i REC til 39,75 prosent.
 
- Orkla har lagt bak seg et kvartal med god vekst, der alle virksomhetsområder har vist fremgang både i omsetning og resultat. Det har over tid vært arbeidet systematisk med innovasjons- og forbedringsprogrammer i konsernet, og dette ser vi nå resultatene av. Fremgangen må likevel ses i lys av et mer moderat 1. kvartal i 2006. Samtidig har vi god drahelp av sterke markeder for flere av virksomhetene, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
De største selskapene som ble kjøpt i 1. kvartal var MTR Foods (India, drøyt 1.000 ansatte og årsomsetning på 230 mill. kr) og Setuza i Tsjekkia (årsomsetning på 125 mill. kr). Etter utløpet av 1. kvartal har Beauvais kjøpt Pastella, produsent av fersk pasta, og markedsleder i Danmark, Sverige, Finland og Nederland. I tillegg har Felix Abba inngått avtale om å overta Saarioinens grønnsaksproduksjon, med en årlig omsetning på ca ti millioner euro.
 
Ref.:   
Ole Kristian Lunde                 
Kommunikasjonsdirektør               
Tel.:     22 54 44 31
 
Rune Helland
Dir. Investor Relations
Tel.:     22 54 44 11
 
Dato:   3. mai 2007