Fortsatt vekst i Orkla

Orklas driftsinntekter økte i andre kvartal med 4 %, til 9.771 mill. kroner. Merkevarevirksomheten hadde organisk omsetningsvekst for 13. kvartal på rad. Orkla oppnådde en organisk vekst på 0,7 % i dette kvartalet, til tross for negativ effekt fra påskens plassering. 

Driftsresultatet (EBIT adj.) økte med 3 % og endte på 1.025 mill. kroner. Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients hadde alle fremgang i driftsresultatet. Orkla Foods hadde et noe lavere driftsresultat enn i tilsvarende periode i fjor, primært som følge av økte råvarepriser og større reklameinvesteringer. 

- Vi opplevde i kvartalet økte råvarepriser på kjøtt og meieriprodukter i EU, i tillegg til svakere kroneutvikling i Norge og Sverige. Vårt mål er å kompensere for dette med økte priser på våre ferdigprodukter, men effekten av prisøkningene kommer til å bli noe tidsforskjøvet. I tillegg vil vi fortsette å effektivisere egen virksomhet, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. 

Resultat fra tilknyttede selskaper var 115 mill. kroner i 2. kvartal, som i hovedsak kan henføres til Jotun. Svakere markeder innen shipping og offshore påvirket Jotun negativt. Hydro Power oppnådde et driftsresultat på 79 mill. kroner i 2. kvartal, mot 53 mill. kroner i samme periode i 2016. Fremgangen skyldtes primært høyere kraftpriser og økt produksjonsvolum. 

Orklas resultat før skatt økte med 3 % og endte på 967 mill. kroner i 2. kvartal. Resultat pr. aksje for videreført virksomhet økte med 9 %, til 0,75 kroner. 

I kvartalet ble det gjort oppkjøp for til sammen 531 mill. kroner, hvorav det danske selskapet Riemann Holding utgjorde den største andelen. Med dette kjøpet utvider Orkla Care sin posisjon innen personlig pleie og sin tilstedeværelse i apotekkanalen. Riemann Holding har gode markedsposisjoner innen solkrem og antiperspiranter.

Orkla Food Ingredients på sin side har styrket sin posisjon i markedet for iskrem- og bakeri­ingredienser gjennom flere mindre oppkjøp.

I tråd med strategien om å bli et ledende merkevareselskap inngikk Orkla 10. juli en avtale om å selge sin andel av Sapa til Norsk Hydro. Partene er enige om en kjøpesum som verdsetter Sapa til totalt 27 mrd. kroner (på gjeldfri basis). Endelig kjøpesum fastsettes på basis av balansen ved gjennomføringstidspunktet. Styret i Orkla vil foreslå at det utbetales et ekstraordinært utbytte på 5 kroner pr. aksje. Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurranse­myndigheter. 

- Med salget av Sapa vil Orkla ha en meget solid finansiell plattform som gir grunnlag for både fortsatt vekst og god utbyttekapasitet. I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Peter A. Ruzicka.

  

Orkla ASA
Oslo, 14. juli 2017

 

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334 

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12