Fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 860 mill. kroner i 3. kvartal 2014. Dette er en fremgang på 5 % fra tilsvarende periode i 2013.

Driftsresultatet for Orklas merkevarevirksomhet ble 903 mill. kroner i kvartalet, mot 868 mill. kroner i tilsvarende periode i 2013. Fire av fem forretningsområder hadde vekst i driftsresultatet. Særlig god fremgang hadde Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Food Ingredients.

I 3. kvartal kom 96 % av omsetningen fra merkevarevirksomheten. Den organiske veksten i kvartalet var 0,4 %, og driftsinntektene endte på 7.200 mill. kroner. Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Food Ingredients og Orkla Home & Personal bidro til den positive salgsutviklingen, mens Orkla Foods og Orkla International hadde tilbakegang.

- For andre kvartal på rad oppnår vi omsetningsvekst innen merkevarer, til tross for hard konkurranse i våre hjemmemarkeder. I tiden som kommer må vi imidlertid bruke enda større kraft på innovasjon og merkevarebygging. Samtidig må vi legge til rette for et tettere og bredere samarbeid med de nordiske dagligvarekjedene, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orkla har i kvartalet inngått avtale om kjøp av NP Foods Group i Latvia. I tillegg til det nasjonalt meget sterke sjokolademerket Laima har NP Foods attraktive markedsposisjoner innen kjeks, kaker, juice, vann og ferdigmat. NP Foods Group har en årlig omsetning på 77 mill. euro og 1.100 ansatte. Gjennomføring av kjøpet er betinget av godkjennelse fra de baltiske lands konkurransemyndigheter.

Aluminiumselskapet Gränges ble børsnotert på NASDAQ Stockholm den 10. oktober. Børsnoteringen verdsatte Gränges til 4,1 mrd. SEK på gjeldfri basis. I forbindelse med børsnoteringen selger Orkla mellom 60 % og 69 % av aksjene i selskapet.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 46 mill. kroner i 3. kvartal, mot 42 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor.

Resultatbidrag fra tilknyttede selskaper (primært Sapa og Jotun) var 126 mill. kroner i 3. kvartal, mot 76 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Sapa, som er et joint venture med Norsk Hydro, hadde bredbasert resultatfremgang. Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter i Nord-Amerika økte med 7 %, drevet av vekst i bilindustrien og byggebransjen. I Europa økte etterspørselen med 1 %. God vekst i bilindustrien ble noe motvirket av et vedvarende svakt byggemarked i Sør-Europa. Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, oppnådde et tilfredsstillende driftsresultat og hadde omsetningsvekst i samtlige markedssegmenter.

Orklas resultat før skatt ble 871 mill. kroner i 3. kvartal, mot 631 mill. kroner i samme periode i 2013.

Orkla ASA
Oslo, 30. oktober 2014

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Mobil +47 977 13 250


Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på

www.orkla.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12