Fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 26 % og endte på 996 mill. kroner i 2. kvartal 2016. Merkevarevirksomheten hadde et driftsresultat på 982 mill. kroner, og dette var en fremgang på 20 %. Orkla har blitt styrket gjennom flere oppkjøp og interne forbedringsprosjekter.
 
Orklas driftsinntekter økte med 22 %, til 9.433 mill. kroner i 2. kvartal.
 
Merkevarevirksomheten hadde organisk omsetningsvekst på 3,8 %. Alle de fire forretningsområdene rapporterte fremgang i kvartalet, både i driftsinntekter og driftsresultat.
 
- For niende kvartal på rad har vi organisk omsetningsvekst innenfor merkevarevirksomheten. Orkla hadde betydelig fremgang i driftsresultat som følge av økt salg og interne forbedringsprosjekter. I tillegg pågår det krevende integreringsarbeid etter flere oppkjøp. Jeg er også meget tilfreds med utviklingen i aluminiumselskapet Sapa, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.
 
Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper var 442 mill. kroner i 2. kvartal. Orklas andel av Sapas resultat etter skatt utgjorde 319 mill. kroner i kvartalet, mot 7 mill. kroner i samme periode i 2015. Fremgangen skyldes forbedringsprogrammer og en vridning av salget mot mer høyverdiprodukter. Også Jotun bidro positivt og hadde fremgang i både omsetning og driftsresultat.
 
Hydro Power oppnådde et driftsresultat på 53 mill. kroner i 2. kvartal 2016, mot 27 mill. kroner i samme periode i 2015. Fremgangen skyldes primært høyere kraftpriser.
 
Orklas resultat før skatt endte på 1.259 mill. kroner i 2. kvartal, mot 1.280 mill. kroner i tilsvarende periode i 2. kvartal 2015. Fjorårets tall inkluderer en gevinst på 425 mill. kroner etter nedsalg i aluminiumselskapet Gränges.
I løpet av første halvår 2016 har Orkla frigjort om lag 1,3 mrd. kroner ved å selge aksjer og eiendom. Midlene vil benyttes til å investere ytterligere i merkevarevirksomheten.
 
Orkla har den siste tiden styrket sin tilstedeværelse i flere markeder. Etter oppkjøpet av Hamé er Orkla Foods en av de største matleverandørene i Tsjekkia, Slovakia og Romania. Med kjøpet av Cederroth er Orkla Care en av Nordens ledende merkevareleverandører innen rengjøring og personlig pleie.
 
Kjøpet av Harris gjør Orkla House Care til den ledende leverandøren av «gjør-det-selv» maleverktøy i Storbritannia. Denne avtalen er betinget av godkjennelse fra britiske konkurransemyndigheter. Oppkjøp av fire sterke tekstilmerker i Finland har gitt Pierre Robert Group en god plattform i finsk dagligvarehandel. Orkla Food Ingredients har gjennom flere oppkjøp blitt en stadig viktigere leverandør av iskremingredienser i Storbritannia, Tyskland, Nederland og Norden.

Orkla ASA
Oslo, 15. juli 2016

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828
 
Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12