Fremgang for Orklas industriområde

Orklas industriområde viser positiv utvikling, og driftsresultat før goodwillavskrivninger økte fra 561 til 582 millioner kr. Lavere gevinstrealiseringer og mottatte utbytter bidrar likevel til at Orklas resultat før skatt i 1. kvartal ble redusert til 425 mill. kroner, mot 596 millioner for samme periode i fjor.