Fremgang for Orklas merkevarer

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 596 mill. kroner i 1. kvartal 2013, mot 676 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Driftsresultatet for Orklas merkevarevirksomhet økte med 8 % til 579 mill. kroner. Driftsresultatet fra det oppkjøpte selskapet Jordan representerte om lag halvparten av fremgangen.

For videreført virksomhet var Orklas driftsinntekter 7.219 mill. kroner, mot 7.069 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Merkevarevirksomheten hadde underliggende driftsinntekter på nivå med 1. kvartal 2012.

- Selv om jeg er tilfreds med resultatutviklingen i flere av våre selskaper, er det behov for å styrke vår konkurranseevne. Det er nødvendig å skape større og mer slagkraftige enheter. Vi slår nå sammen våre selskaper innenfor sjokolade, snacks og kjeks, og danner ett ledende selskap per land i Norden. Nå når konkurransemyndighetene har godkjent kjøpet av Rieber & Søn etablerer vi tilsvarende ett matselskap i hvert nordisk land, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Merkevarevirksomheten
Orkla Foods hadde bredbasert salgs- og volumvekst i dagligvaremarkedet, men noe svakere utvikling innenfor storhusholdning. Driftsresultatet ble 226 mill. kroner, en fremgang på 12 %. Både Procordia og Abba Seafood i Sverige hadde god salgs- og resultatutvikling. For ytterligere å styrke sin posisjon har disse to selskapene slått seg sammen og dannet et ledende svensk matselskap. I Norge fortsatte Stabburet fremgangen i dagligvaremarkedet. Beauvais foods hadde resultatvekst i et krevende dansk marked. Felix Abba i Finland hadde salgsvekst i dagligvaremarkedet, mens de baltiske virksomhetene hadde både inntekts- og resultatvekst. Markedsandelene ble i sum opprettholdt.

Orkla Confectionery & Snacks hadde en svakere utvikling. Driftsresultatet ble i 1. kvartal 144 mill. kroner, mot tilsvarende 169 mill. kroner i samme periode 2012. Det nordiske snacksmarkedet preges av sterk konkurranse, og kjeksvirksomheten hadde tilbakegang i Norge og Sverige. Økt salg av godterier i "løs vekt" bidro til en viss resultatfremgang for Nidar. Markedsandelene ble i sum noe svekket.

Orkla Home & Personal oppnådde et driftsresultat på 214 mill. kroner, en fremgang på 8 %. Resultatveksten var knyttet til Lilleborg i Norge, Pierre Robert Group i Norge og Sverige, og Axellus (primært i Norden). Jordan, som er markedsleder i Norden på munnhygiene, er godt integrert med Lilleborg. Markedsandelene ble i sum styrket.

Orkla International hadde et negativt driftsresultat på 42 mill. kroner, mot et negativt driftsresultat på 37 mill. kroner i 1. kvartal 2012. Orkla Brands Russia hadde en tilbakegang i salget. Selskapet er inne i en omfattende og tidkrevende omstillingsprosess. Antall fabrikker reduseres fra fire til tre, og antall varelinjer reduseres fra 1100 til 600. MTR Foods økte på sin side driftsinntektene med 12 %. Som følge av nylanseringer var det volumvekst innenfor kjernekategoriene pulver- og kryddermikser.

Orkla Food Ingredients (OFI) hadde et driftsresultat på 37 mill. kroner, mot 30 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Fremgangen kan knyttes til salg av Kolding Salatfabrik i Danmark. Kaldt vær har påvirket bakeri- og iskremvirksomhetene i Skandinavia negativt. OFI opprettholdt eller styrket sine viktigste markedsposisjoner i kvartalet.

Øvrige virksomheter
Sapa Heat Transfer hadde et driftsresultat på 85 mill. kroner, en fremgang på 20 %. Fremgangen skyldes et omfattende forbedringsprogram, som består av kostnadsreduksjoner, driftsmessige tiltak og pristilpasninger. Leveransene til europeisk bilindustri ble redusert, mens det nordamerikanske markedet var på nivå med 2012. Veksten var tiltagende i det kinesiske bilmarkedet. Orkla er i eksklusive samtaler med en strategisk kjøper av Sapa Heat Transfer.

Driftsresultatet for Orkla Financial Investments var 8 mill. kroner, mot 108 mill. kroner i 1. kvartal 2012. Fjoråret var preget av spesielt høye gevinster fra salg av eiendom.

Hydro Power hadde et driftsresultat på -3 mill. kroner, mot 33 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere produsert volum, som følge av svært tørre vintermåneder samt en planlagt vedlikeholdsstopp i Sauda (Norge).

Driftsresultatet i Jotun, som er et tilknyttet selskap, viste fortsatt god vekst, mens omsetningen var på nivå med 1. kvartal 2012. Det var lav nybyggingsaktivitet for skip i Asia, men dette ble motvirket av fortsatt god utvikling i de øvrige segmentene.

Salg av aksjer og finansielle eiendeler fortsatte i 1. kvartal, og netto kapitalfrigjøring var 677 mill. kroner. Markedsverdien av aksjer og finansielle eiendeler, inkludert investeringene i REC og Borregaard, var ved utgangen av 1. kvartal 3.169 mill. kroner.

Ikke videreført virksomhet
Sammen med Hydro vil Orkla etablere en verdensledende leverandør av aluminiums­løsninger. Europeiske konkurransemyndigheter vil ta en beslutning vedrørende godkjennelse av joint venturet innen 14. mai 2013.

Den delen av Sapa som blir en del av joint venturet med Hydro fikk et driftsresultat på 46 mill. kroner i 1. kvartal, mot 122 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012.

Resultatet er sterkt påvirket av svake europeiske markeder, mens resultatutviklingen i Nord-Amerika var positiv. Den asiatiske virksomheten er i en etablerings- og utbyggingsfase.

Orklas resultat før skatt ble 900 mill. kroner, mot tilsvarende 1.154 mill. kroner i 1. kvartal 2012.

Orkla ASA
Oslo, 2. mai 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Telefon +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11 / +47 977 13 250

 

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12