Fremgang i 2. kvartal for Orkla

Orkla oppnådde et tilfredsstillende resultat i 2. kvartal. Størst fremgang hadde Orkla Foods, særlig drevet av utviklingen i Procordia Food i Sverige. Orkla Brands leverer nok et godt resultat, der områdene Kjeks og Godterier både har klart å øke salget og å redusere kostnadene. Sammenlignet med samme periode i fjor økte konsernets resultat før skatt fra 1,1 til 1,7 milliarder kroner.

Oppgangen i finansmarkedene har økt verdien av Orklas finansportefølje, og tapsavset­nin­gene fra 1. kvartal er nå i sin helhet tilbakeført. Salg av porteføljeaksjer og oppgjør for tidligere solgte selskaper bidro til sterk kontantstrøm i kvartalet.
 
- Vi har lagt bak oss et kvartal med mange tilfredsstillende forbedringer i driften og sterk kontantstrøm, sier konsernsjef Finn Jebsen.
 
- Vi er fornøyd med utviklingen i Orkla Foods og Orkla Brands. For drikkevarers del er det et positivt momentum, og det er grunn til å merke seg at det russiske markedet igjen har vist en god utvikling, sier Jebsen.
 
- Når det gjelder det danske annonsemarkedet er utsiktene fremdeles usikre, og vi ser fortsatt ingen klare tegn til bedring. Vi arbeider for fullt med ytterligere å redusere driftskostnadene i denne delen av virksomheten.
 
Orklakonsernets inntekter første halvår var på 21,5 milliarder, på nivå med første halvår i fjor. Konsernets driftsresultat før goodwillavskrivninger samme periode ble på 1,6 mrd. kroner, mot 1,7 i fjor.
 
Pr. 2. kvartal ble Orklas resultat pr. aksje 5,7 kroner, mot 4,8 kr etter to kvartaler i fjor.