Går videre med en samlet løsning for Orkla Media

04.05.2006: Det har vært en betydelig interesse for å delta i prosessen med å videreutvikle Orkla Media.

Basert på de indikative budene fortsetter nå prosessen med et mindre antall aktører som vil bli invitert til å levere mer detaljerte og forpliktende forslag til løsninger.
 
Orklas styre er åpne for å se på løsninger som innebærer en ny eier for Orkla Media, men også løsninger der Orkla fortsatt er med på eiersiden. Styret har gitt administrasjonen i oppdrag å arbeide videre med de forslagene som gir en samlet løsning for virksomheten.
 
Enhver aktør i prosessen vil bli vurdert opp mot de tre kriteriene som er stilt opp for prosessen; hva de kan fremby av planer for videre industriell utvikling av Orkla Media, hvilke bidrag de kan gi til verdiskapning for Orklas aksjonærer, og en forpliktelse til å bygge videre på selskapets publisistiske verdier.
 
Styret understreker at de forhandlingene som en nå går inn i er en fortrolig prosess. Orkla er derfor forhindret fra å opplyse om hvem som er deltakere i prosessen, innhold i enkeltløsninger og lignende.