Generalforsamling 2009 ved konsernsjef Dag J. Opedal og økonomidir. T. Andersen

http://hugin.info/111/R/1308221/301537.pdf