Generalforsamling i Orkla ASA onsdag 8. mai 1996


Dato:Fre, 08.Mai 1996OrklaOrdinær generalforsamling i Orkla ASA ble holdt onsdag 8. mai 1996 i Sarpsborg under ledelse av bedriftsforsamlingens ordfører, høyesterettsadvokat Øystein Eskeland.

I generalforsamlingen deltok 103 aksjonærer og fullmektiger som representerte i alt 15.225.351 aksjer, herav 14.043.730 A-aksjer med stemmerett. Dette representerer 31,2% av selskapets aksjer.
Regnskapet ble referert og godkjent av generalforsamlingen. Utbyttet ble fastlagt til kr 6,00 pr. aksje og vil bli sendt aksjonærene 29. mai i å r.
I sin redegjørelse sa konsernsjef Jens P. Heyerdahl d.y. blant annet at konsernets utvikling i årets første måneder i store trekk er på linje med utviklingen i slutten av 1995.
Forslag til endringer av vedtektene som følge av ny bedriftsdemokratiordning og Orklas status som allment aksjeselskap ble enstemmig vedtatt.
Endringene i vedtektene innbefatter å redusere antall aksjonærvalgte medlemmer i bedriftsforsamlingen fra 24 til 14 og antall ansatte valgte fra 12 til 7.
Følgende 14 aksjonærvalgte medlemmer ble gjenvalgt:
Øystein Eskeland       
Svein Erik Amundsen       
Ebbe C. Astrup                       
Westye Egeberg       
Svein R. Hagen       
Hans Herman Horn       
Synnøve Liaaen Jensen   
Leif Kjær
Borger A. Lenth
Tore Lindholt
Leiv L. Neergaard
Cathrine Mellbye Schultz
Halvor Svenkerud
Halgrim Thon

Følgende seks aksjonærvalgte vararepresentanter ble valgt:
Elisabeth Wille       
Fabian Stang           
Anders Ringnes       
Egil Alnæs jr.
Mari Pran
Olaug Svarva

De ansatte velger sine representanter til bedriftsforsamlingen i løpet av mai 1996.

Jon Trøften, tlf.: 22 50 10 80