Gevinst fra økonomisk interesse

Vi viser til Orklas børsmelding 5. februar 2007 hvor det fremgår at Orkla har en økonomisk interesse i utfallet av Good Energies Investments (GEI) salg av gjenværende 4 % av Renewable Energy Corporation ASA.

GEI har nå solgt disse aksjene og Orkla har fått en gevinst på 270 millioner kroner.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +4722544411