God avslutning på begivenhetsrikt år for Orkla

Orkla fikk en god avslutning på året, og sett under ett ble dermed 2006 preget av markant resultatfremgang. Alle virksomhetsområder viser høyere resultater enn i fjor - både for kvartalet og samlet sett for året. Det ble også en god verdiutvikling for Orklas investeringsområde, som for året fikk en avkastning på 27,4 prosent.

Orklas driftsresultat før amortisering økte i fjerde kvartal med 31 prosent til 1,7 milliarder kroner. Samlet driftsresultat før amortisering for året ble på 5,1 mrd. kr, opp fra fjorårets 4,5 mrd.
 
- Orklas virksomheter har nesten uten unntak hatt fremgang. Samtidig er det gjort flere viktige oppkjøp og investeringer. Investeringsbeslutningen i Elkem Solar på nær tre milliarder kr, og kjøp av selskapene Dansk Droge, Krupskaya (Russland), Alufinal (Tsjekkia) og Royal Brinkers (Romania) er alle viktige ekspansjonsprosjekter. Både Merkevareområdet og Spesialmaterialer har styrket posisjonene i 2006, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Innen Merkevarer styrket Orkla Brands sine markedsposisjoner, og hadde i kvartalet en underliggende inntektsvekst på knappe ni prosent. Orkla Foods hadde god resultatfremgang i det nordiske markedet, men som ventet noe svakere resultater for SladCo i forhold til året før.
 
Området Spesialmaterialer, som omfatter Elkem, Sapa og Borregaard, hadde nok et godt kvartal, drevet av fortsatt sterk volumvekst for Sapa og høye resultater fra finansiell krafthandel. Orkla inngikk i november en intensjonsavtale med Alcoa om å danne et nytt felles selskap basert på Sapas og Alcoas virksomheter innenfor aluminiumsprofiler. Orkla blir majoritetseier i selskapet, som forventes etablert i første halvår.
 
Orklas resultat pr. aksje for 2006 var på 54,3 kroner, mot 28,1 kr for 2005. Netto resultatbidrag fra avhendet virksomhet (Orkla Media) utgjør 19,9 kr pr. aksje.
 
Ref.:   
Rune Helland, Dir. Investor Relations, Tel.: 22 54 44 19      
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør, Tel.: 22 54 44 31