Gode råd gir lønnsomhet

Tekst og foto: Sigrid Elsrud

Coop obs! i Haugesund har økt salget av hygiene- og kosmetikkprodukter med over 40 prosent. Sterke veksttall rapporteres også fra Coop obs! i City Syd, Trondheim. I begge butikkene har Lilleborg gått inn som rådgiver.

- Økt salg for kunden betyr økt lønnsomhet for oss, i hvert fall på lang sikt, sier leder for kategoriutvikling i Lilleborg Dagligvare, Asgeir Hansen.
Etter omfattende forbrukerintervjuer ble hygiene- og kosmetikkavdelingen i Coop obs! Haugesund etablert som «butikk i butikken». Siden ombyggingen mai 1999 har veksten vært betydelig, også relativt i forhold til andre varegrupper. Gulvareal og plassering i lokalet er uendret.

- Vi tar ansvar for hele varegruppen, og det er kategoriens vekst vi måler, ikke bare veksten for våre egne produkter, understreker Asgeir Hansen.
Som sin kollega i Nidar, Astrid Østmoe, er han opptatt av at kategoriutvikling er en ny tankegang som etter hvert setter seg «under huden» på alle i bedriften.

- Eksternt er vi en rådgiver som jobber sammen med og for våre kunder. Samtidig griper kategoriutvikling inn i hele organisasjonen internt. Det er en ny måte å jobbe på, sier Astrid Østmoe. Hun leder en avdeling med 11 medarbeidere som i dag er deltakere i tverrfaglige utviklingsprosjekter i Nidar.

- Kjedene velger sine samarbeidspartnere ut fra hvem som kan bidra mest. Vi har klart å heve oss opp på dette nivået, sier Østmoe.
Nidar arbeider etter fire hovedprinsipper for kategorivekst:

- Behovsbasert segmentering. Mens man før snakket om «plater, konfekt, lakris mm», er eksempler på hovedgrupper i dag «Til meg selv», «Barn», «For deling» og «Gave».

- Forenkling. Varegruppering etter behovssegmenter gir bedre oversikt for forbruker. Skreddersydd sortiment forenkler driften for detaljist og leverandør.

- Stemning og lidenskap i butikk. Vareeksponeringen skal skape et sentrum av nytelse, glede og spenning.

- Tilgjengelighet. Hver kanal skal ha produkter til alle brukssituasjoner. Produktene skal være tilgjengelige både i butikken og i hjemmet.