Göteborgs Kex varslar 70 anställda

Göteborgs Kex lägger idag varsel om uppsägning av totalt 70 anställda i fabriken i Kungälv. Genom detta önskar Göteborgs Kex stärka sin konkurrenskraft och stå bättre rustade att möte framtida utmaningar på krävande hemmamarknader i Sverige, Norge och Finland.

- Vi ser ett tydligt behov av att bli mer effektiva i vår produktion. Det är en tuff konkurrens därute. En viktig åtgärd blir att bättre anpassa vår organisation efter nya förutsättningar, säger Sussan Sandberg, produktionsdirektör på Göteborgs Kex.

Personalen vid Göteborgs Kex i Kungälv informerades idag, 3 april, om varslet. Förhandlingar med berörda fackliga parter inleds idag. Göteborgs Kex kommer i samarbete med en extern part att bistå de berörda medarbetarna med arbetsvägledning i syfte att hitta nya anställningar.

 - Nu fokuserar vi i första hand på att så bra som möjligt ta hand om de som berörs och hålla dem uppdaterade med information. Självklart pågår detta via förhandling med de fackliga företrädarna på Göteborgs Kex, säger Christoffer Jahr, VD på Göteborgs Kex.

Göteborgs Kex hade 2011 en omsättning på 970 milj. SEK. Antal anställda vid årsskiftet var 600, varav 410 på fabriken i Kungälv. Företaget har marknadsledande positioner i Sverige och Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Mageli, direktør Corporate Affairs Orkla Brands
Mobil +47 928 45 828