HAG - Meldepliktig handel og flagging

02.02.2006: Rondane Holding AS ("Rondane Holding") er, ved gjennomføring av det frivillige tilbudet datert 3. januar 2006 og den betinget aksjekjøpsavtalen med sine aksjonærer av 15. desember 2005, nå blitt eier av totalt 9 247 602 aksjer i HÅG ASA ("HÅG"), dvs 96,7 prosent av det totale antallet aksjer i HÅG (98,9 prosent av aksjene i HÅG etter fradrag for selskapets egne aksjer).

Ved gjennomføringen av transaksjonen er de flagge- og meldepliktige handler som er blitt meldt gjennom Oslo Børs informasjonssystem i forbindelse med fremsettelsen av det frivillige tilbudet og aksept av dette, blitt gjennomført.
 
Aksjonærer i HÅG som har akseptert det frivillige tilbudet vil, i overensstemmelse med tilbudet, motta oppgjør for aksjene på konto fredag 3. februar 2006.
 
Som følge av gjennomføringen av aksjekjøpet, er det inntrådt tilbudsplikt for Rondane Holding etter verdipapirhandelloven § 4-1. Rondane Holding vil fremsette pliktig tilbud om kjøp av de aksjene i HÅG som ikke er eiet av Rondane-konsernet, og selskapet har også til hensikt å gjennomføre tvungen overføring av disse aksjene i henhold til allmennaksjeloven § 4-25.
 
Tilbudskursen i det pliktige tilbudet vil være NOK 47 per aksje, tilsvarende den høyeste kurs betalt eller avtalt av Rondane Holding. Tilbudsdokumentet skal godkjennes av Oslo Børs og tilbudet ventes fremsatt medio februar.
 
Rondane Holding eies av Leopold Invest AS (17,20 prosent), Niki AS (41,96 prosent), Orkla ASA (34,05 prosent) og Nordstjernen Holding AS (tidligere Scan TV AS) (6,79 prosent). Nordstjernen Holding AS er et heleid datterselskap av Orkla ASA. Orkla ASA er representert i styrene i HÅG og Rondane Holding AS. Niki AS og Leopold Invest AS eies av Torgeir Mjør Grimsrud og hans familie. Torgeir Mjør Grimsrud er styreleder i HÅG og i Rondane Holding.