Hegnars Orkla-leder 16 mai

Noen ganske korte bemerkninger til innholdet i Trygve Hegnars leder 16.mai om Orkla:

Først til SEB Merchant Bankings eierpost i Orkla: SEB Merchant Banking er formell og endelig eier av aksjeposten i Orkla. Det vil imidlertid være naturlig å anta at det her dreier seg om motposter til derivater, og SEB Merchant Banking har nå selv indikert dette ved uttalelser til pressen. Vi har vært i kontakt med ledelsen i SEB Merchant Banking, som opplyser at det dreier seg om motposter til ikke bare en, men flere derivat-poster, men banken kan ikke opplyse om hvem som eier derivatene. Det burde ikke være mystisk at vi ikke vet mer, og neppe saklig grunn til å vende det døve øret til denne forklaringen.

Dernest til Elkem og Alcoa. Det pågår - som Hegnar for så vidt impliserer - som kjent en interessekamp i Elkem, hvor det er all grunn til å anta at Alcoa prøver å overta kontrollen i selskapet. Samtidig er Alcoa partner i Elkems mest verdifulle virksomhetsområde - Elkem Aluminium. I denne situasjonen har både Orkla og øvrige aksjonærer funnet det unaturlig at Alcoa skal være representert i Elkems styre. Denne vurderingen fastholder vi, og Orklas intensjon er den samme som det øvrige aksjonærfelleskapets i relasjon til Alcoa. Alcoa har for øvrig heller ikke selv bedt om styrerepresentasjon ved denne korsvei.

Så til sist når det gjelder gjenvalget av Jens P. Heyerdahl d.y. som leder i Elkems bedriftsforsamling Heyerdahl var i dette tilfellet ønsket av aksjonærfellesskapet, av selskapet, og av de ansatte. Det vises også ved at alle valg var enstemmige. Hegnar erkjenner at det er personen Jens P. Heyerdahl d.y. som var ønsket, og at han i høyeste grad er kvalifisert både for dette og andre verv. Gitt hans åpenbare kvalifikasjoner, og gitt aksjonærfellesskapets ønsker, så ikke Orkla noen grunn til å motsette seg valget av ham.


Oslo 16 mai 2002


Finn Jebsen