Helge Aasen overtar som administrerende direktør i Elkem

Helge Aasen (46) vil tiltre som administrerende direktør i Elkem i forbindelse med at Ole Enger er utnevnt til konsernsjef i REC (Renewable Energy Corporation) og nåværende adm. direktør i Elkem Bjørn Wiggen etterfølger Enger i Sapa.

Helge Aasen er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har deltatt på lederutviklingsprogrammet ved IMD i Sveits. Han har meget bred industriell erfaring fra de fleste av Elkems ulike funksjoner gjennom sine 19 år i selskapet, fra salg via drift til logistikk og innkjøp.
 
Aasen har arbeidet både på verk og i konsernfunksjoner internasjonalt og i Norge. De siste årene har han vært divisjonsdirektør for Elkem Carbon (2000-2007), og deretter adm. direktør i Elkem Solar AS - en rolle han fortsatt vil inneha i tillegg til å være adm. direktør i morselskapet Elkem AS.
 
- Elkem har mange sterke og kompetente medarbeidere. På kort sikt vil de viktigste oppgavene være å få Elkem Solar faset inn som planlagt, samt tilpasse virksomhetene til  dagens meget krevende markedssituasjon, sier Helge Aasen.
 
- Jeg ser en rekke utviklingsmuligheter når markedene bedrer seg. Vi har gode markedsposisjoner og er sterke på teknologisk utvikling og drift. I kombinasjon med aktivt salgs- og produktutviklingsarbeid står Elkem sterkt rustet til å komme ut av den globale resesjonen med forsterkede posisjoner. Jeg er svært motivert for oppgaven, og gleder meg til å komme i gang, sier Helge Aasen.
 
Bjørn Wiggen utnevnes samtidig til ny styreleder i Elkem, og vil fortsette i Orklas konsernledelse med ansvar for Sapa og Elkem.
 
- Jeg ønsker Helge Aasen og Bjørn Wiggen lykke til i sine nye roller. De har de beste forutsetninger til å bidra til videre verdiskaping i Elkem, sier Dag J. Opedal, konsernsjef i Orkla.
 
 
Elkem, Elkem Solar og Sapa er heleide selskaper i Orklakonsernet. Se også