Heyerdahl avvikler i Orkla

29.03.2004: Jens P. Heyerdahl d.y. har idag meddelt selskapet at han ønsker å avslutte sine arbeidsoppgaver for Orkla og fraflytte sitt kontor. Han begrunner sin beslutning med at han ønsker å bidra til ro og samtidig verne om Orklas langsiktige verdigrunnlag.

Konsernsjef Finn Jebsen sier han forstår og respekterer bakgrunnen for Heyerdahls beslutning, og håper den vil bidra til at det blir ro om selskapet.
 
Heyerdahl vil fraflytte sitt kontor i Orkla i løpet av ca. to uker.  Han beholder uendret de økonomiske vilkår han har, og det vises til tidigere offentliggjort informasjon om dette.