Heyerdahl kjøper aksjer i Oktav Invest

Konsernsjef i Orkla ASA (Orkla), Jens P. Heyerdahl d.y. har inngått avtale med Bergesen ASA om kjøp av halvparten av deres eierandel (10%) i Oktav Invest AS (Oktav Invest). De øvrige 80% er eiet av Orkla. Oktav Invest eier totalt 5.025.696 aksjer i Orkla. Dette er selskapets eneste eiendel.

Aksjene i Oktav Invest er kjøpt til en pris som er lik den matematiske verdi av selskapet basert på markedsverdi av Orkla-aksjene.

Oktav Invest eiet før fusjonen mellom Orkla Borregaard og Nora Industrier i 1991 en betydelig aksjepost i Nora Industrier. Aksjeposten var finansiert gjennom egenkapital og et lån fra Orkla Borregaard. Aksjeposten ble i forbindelse med fusjonen i 1991 konvertert til A- og B-aksjer i Orkla. Orkla mottar som långiver 35% av verdistigningen på Orkla-aksjene.