HKH kronprins Haakon åpnet nytt kontor for Elkem og Borregaard i India

Elkem og Borregaard Elkem og Borregaards kontorer i India er slått sammen og flyttet til et nytt kontor i Mumbai som ble åpnet av HKH kronprins Haakon tirsdag 31. oktober.

Åpningen var en del av programmet til den norske næringslivsdelegasjonen som er i India denne uken. I tillegg til kronprinsen deltok olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og handels- og næringsminister Dag Terje Andersen. Fra Orkla deltok bl.a. styreformann Stein Erik Hagen, konsernsjef Dag J Opedal og konserndirektør for spesialmaterialer, Ole Enger.
 
Elkem og Borregaard har hatt kontorer i India siden henholdsvis 1987 og 1999. Selskapene hadde i 2005 en omsetning på nær 200 mill kr. Selskapene har produkter som delvis går til samme kundegrupper og virksomhetene vil derfor kunne dra nytte av et tettere samarbeid. Den nye virksomheten, Elkem Borregaard India, har et eget laboratorium i Mumbai rettet mot betongindustrien som begge selskaper leverer produkter til. Samlet sett har den nye enheten 30 ansatte.
 
- Ved å slå sammen våre to virksomheter i India sammen vil Elkem og Borregaard har et godt utgangspunkt for å ta ut synergier og vokse raskere i India, sier konsernsjef Dag J. Opedal ved åpningen av kontoret.
 
I dag selger Elkem legeringer til støperiprodukter, mikrosilica og karbonprodukter i India, mens Borregaards viktigste produkter i India er aromastoffet vanillin og ligninbaserte produkter og finkjemikalier til en rekke industrielle bruksområder.
 
 
 
Ref.:
Dag Arthur Aasbø, informasjonsdirektør
Tel +47 69 11 82 16
Mobile +47 918 34 108