InfoMedia køber Ajour Klip Gruppen

InfoMedia Huset A/S har i dag købt Ajour Klip Gruppen A/S. Ajour er en af Danmarks ældste og mest velrenommerede leverandører af medieovervågning i form af udklip og resuméer af nyhedsindslag og avisartikler.

Overtagelsen, der skaber en ny, betydende spiller på markedet for medieovervågning, falder i naturlig forlængelse af et velfungerende samarbejde mellem Ajour og InfoMedia, som InfoMedias kunder har nydt godt af længe. Ajour har nemlig fungeret som InfoMedias underleverandør af resuméer og fysiske presseklip gennem længere tid.
 
Om motivet til købet forklarer Anders Lassen, adm. dir. hos InfoMedia: "Med købet af Ajour bliver InfoMedia nu 'full service'-leverandør af alle ydelser inden for medieovervågning. Det kommer til at betyde bedre løsninger for vores kunder i de kommende år. Herudover er der store synergier mellem vore to virksomheder, som jeg ser frem til at realisere, når vi i løbet af det næste års tid får integreret de to velkørende organisationer."
 
Jesper Koefoed, adm. dir. hos Ajour siger: "Med salget glæder vi os til at tilbyde Ajours 700 kunder et perfekt miks af medieovervågning - med kombinationen af InfoMedias database over de vigtigste medier i Danmark og vores levering af fysiske presseklip og resumeer fra stort set hele det danske mediemarked. Gennem vores tætte samarbejde i godt tre år har vi mange fælles kunderelationer, og det har længe været et ønske at kunne tilbyde de samlede muligheder til både vores og InfoMedias kunder".
 
Med overtagelsen dækker InfoMedia nu 'in house' ca. 150 danske medier i digital fuldtekst og så at sige resten af det danske medielandskab via presseklip og/eller resumeer, herunder også radio- og tv-udsendelser.
 
 
Kontaktpersoner:
Anders Lassen, adm. dir. InfoMedia Huset A/S, tlf. 33 47 26 30
Jesper Koefoed, adm. dir. Ajour Klip Gruppen A/S, tlf. 35 39 13 00
 
 
Om InfoMedia
Med udgangspunkt i landets største online artikeldatabase er InfoMedia Huset A/S førende udbyder af digitale løsninger inden for mediesøgning, medieovervågning og medieanalyse. InfoMedia, der blev etableret 1. november 2002, er ejet ligeligt af de to store danske mediekoncerner JP/Politikens Hus A/S og Det Berlingske Officin. InfoMedia beskæftiger 35 fastansatte og 15 deltidsmedarbejdere.
 
Om Ajour Klip Gruppen
Ajour Klip Gruppen A/S overvåger danske og udenlandske aviser og blade samt radio- og tv-udsendelser for kunder i ind- og udland. Ajour Klip Gruppen blev i 1983 etableret af medarbejdere fra det tidligere "Journalistforbundets Avisudklips Bureau". 40 fastansatte og 30 deltidsmedarbejdere er på lønningslisten hos Ajour Klip Gruppen.