Informasjon til utenlandske aksjonærer i EU/EØS-området

Avklaring fra Høyesterett om skatt utlignet i strid med EØS-avtalen

Norske skattemyndigheter har som en konsekvens av EØS-domstolens avgjørelse i Fokus Bank-saken åpnet for tilbakebetaling av tidligere innbetalt kildeskatt på utbytte fra norske selskaper til aksjonærer i EU/EØS-området (og på skatt på utbytte til norske aksjonærer fra selskaper i EU/EØS-området).

Avgjørelsen i Fokus Bank-saken er relevant for kildeskatt på utbytte til aksjonærer i EU/EØS-området før skattereformen med effekt fra 2004 (selskaper) og 2006 (fysiske personer). I henhold til en ny kjennelse fra Høyesterett kan aksjonærer i EU/EØS-området kreve tilbakebetalt kildeskatt muligens helt tilbake til 1994.