Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vedrørende utbytte

Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Orkla den 3. november 2011 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 6, Oslo, hvor eneste sak på agendaen er behandling av styrets forslag til ekstraordinært utbytte. Frist for påmelding er 31. oktober 2011 kl. 15.00.

Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 4. november 2011. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt den 15. november 2011 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Innkalling til Orklas ekstraordinære generalforsamling følger vedlagt. Trykt utgave av innkallingen sendes aksjeeierne i dag.

Orkla ASA
Oslo, 13. oktober 2011

Kontakt:

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11

Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. Skorpen Brekke
Telefon +47 22 54 44 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12