Innkalling til generalforsamling 2003

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, onsdag 30. april 2003 kl 1500.

Innkallingen sendes alle aksjonærer sammen med årsrapport i uke 13.
 
Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra 2. mai 2003. Utbytte betales ut 22. mai 2003.
 
Vedlagt følger innkallingen.