Innkalling til Generalforsamling 2004

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 29. april 2004 kl 1500.

Innkalling til generalforsamlingen og årsrapporten sendes ut til alle aksjonærer i uke 14.
 
Aksjene noteres eksklusive utbytte 30.april 2004. Utbytte vil bli utbetalt 19. mai 2004.
 
Innkalling til generalforsamlingen, samt valgkomitéens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen er tilgjengelig på nett.