Innkalling til generalforsamling 2006

31.03.2006: Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling og valgkomitéens innstillinger følger vedlagt.

Generalforsamlingen avholdes i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo, torsdag 27. april 2006 kl 15.00.
 
Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 14.