Innkalling til generalforsamling 2007

Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling inklusive vedlegg følger vedlagt.

Generalforsamlingen avholdes i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo, torsdag 19. april 2007 kl 15.00.
 
Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 12 og 13.
 
 
 
Referanse:
Siv M. Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4455