Innkalling til generalforsamling 2008

Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling inklusive vedlegg følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo, torsdag 24. april 2008 kl 15.00.
 
Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 15.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 27. mars 2008
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411