Innkalling til generalforsamling 2009

Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling inklusive vedlegg følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo, torsdag 23. april 2009 kl 15.00.
 
Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 14/15.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 2. april 2009
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 2254 4455