Innkalling til generalforsamling 2010

 

 Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling inklusive vedlegg følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes i Folketeateret, Storgaten 21-23,
0184 Oslo
, torsdag 22. april 2010 kl 15.00.

 

Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 12.

 

Generalforsamlingen simultanoversettes til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

 

 

 

Orkla ASA

Oslo, 25. mars 2010

 

Referanse Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12