Innkalling til ordinær generalforsamling 2005

Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling i Ingeniørenes Hus, Oslo, den 14. april 2005, samt valgkomitéens innstillinger, er tilgjengelig på www.newsweb.no og www.orkla.no.

Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 12.