Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling, inklusive vedlegg, følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2 i Oslo, torsdag 14. april 2011 kl. 15.00.

Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 12. Ønskes trykt utgave av vedlegg til innkallingen kan det bestilles på Orklas nettsider

www.orkla.no.

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 24. mars 2011

Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 2254 4455

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12