Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Den norske Opera, Kirsten Flagstads plass 1, Oslo, torsdag 19. april 2012 kl. 15.00. Frist for påmelding er 16. april 2012 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.
 
Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til alle aksjonærer med kjent bostedsadresse i dag. Ønskes trykt utgave av vedlegg til innkallingen kan det bestilles på Orklas nettsider www.orkla.no.
 
Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter, er tilgjengelige på www.orkla.no.
 
Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.
 
Det vil åpnes for registrering kl 14 på dagen for generalforsamling i Den norske Opera, hvoretter det blir en enkel servering.
 
Orkla ASA
Oslo, 29. mars 2012
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 2254 4455
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12